بانك كتاب

> بانك كتاب
 درآمدی بر تجارت الکترونیک (چاپ دوم با اصلاحات و تجدیدنظر اساسی )
 پوسته های هوشمند
 نظریه تصمیم در محیط خاکستری
 ساختار و ریخت شناسی گیاهی
 اصول نگارش و ترجمه مکاتبات تجاری روسی فارسی
  درسنامه ای در متغیرها و توابع مختلط
 مبانی پلانکتون شناسی
 فرآگاهی و نگرش حجمی در شعر و شخصیت حافظ شیرازی
 طراحی و پیاده سازی گام به گام پردازنده مرکزی
  زبان تخصصی مدیریت ورزشی
 جمعیت شناسی اقتصادی (رویکردی نوین به پیامدهای اقتصادی تغییرات جمعیتی )
 مدل سازی عددی و تحلیل لرزه ای سدهای بتنی قوسی با استفاده از نرم افزارهای آباکوس و سالیدورکس
 رویکردهای عدم قطعیت با تاکید بر نظریه سیستم های خاکستری
 ماهیت، مبانی و قلمرو برنامه درسی
 قواعد عمومی قراردادها
 مرگ و زندگی نظام مدارس دولتی بی‌نظیر آمریکا
 مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مباحث نوین)
 اعضاء و اتصالات لوله‌های فولادی پرشده با بتن
 فیزیک راکتورهای هسته ای (جلد اول)
 الکتروشیمی مبانی و مثال ها
 نظریه مکمل پذیری در مدول‌ها و حلقه‌ها
 طبیعت و طراحی (طراحی با الهام از الگوهای طبیعت)
 روش‌های پیشرفته برای سنتز پلیمرها
 خاورمیانه و امنیت بین الملل ( قدرت‌های منطقه ای و بین‌المللی)
 کیفیت سود
 الكتروشيمي در محلول‌هاي ناآبي - چ. دوم
 تحليل متن روايي ؛ تكنيك‌ها و مفاهيم
 فرهنگ عربي به فارسي - ج.6
 كيفيت سود
 مقدمه اي بر آناليز غيرخطي
[2 3 4 ]   صفحه بعدی >>